Prejsť na obsah

Na ceste za titulom

Európskymi hlavnými mestami kultúry budú v roku 2013 jedno slovenské a jedno francúzske mesto. Mesto Košice sa rozhodlo kandidovať na tento prestížny titul ešte v roku 2006. V piatok 2.2.2007 usporiadalo Ministerstvo kultúry SR Informačný deň EHMK, počas ktorého oboznámili kandidátske mestá s podmienkami súťaže a skúsenosťami mesta Graz, ktoré už tento projekt realizovalo v roku 2003 a mesta Pécs, ktoré sa na jeho organizáciu práve pripravuje.
Projektová skupina EHMK v Košiciach zvolila pri príprave projektu prístup čo najširšieho zapojenia odbornej aj laickej verejnosti. Pôjde o štruktúrovaný dialóg, kde sa rôznymi spôsobmi zapoja experti, pravidelní návštevníci kultúrnych podujatí a všetci Košičania. Výsledkom tohto dialógu bude vypracovanie analytických dokumentov, ktoré budú definovať postavenie kultúry v meste, jej stav a umožní sa tým lepšie spoznať postavenie Košíc ako budúceho Európskeho hlavného mesta kultúry.
Projekt Európske hlavné mesto kultúry je pre aktuálneho nositeľa tohto titulu vždy mimoriadnou udalosťou, ktorú sprevádza pozornosť celej Európy. Porovnáva sa s takými udalosťami ako sú Olympijské hry alebo výstava EXPO. Program tvorí priemerne 250 – 300 projektov a asi 1000 podujatí. Projekt EHMK vo väčšine miest výrazne zvýši okrem iného množstva štatistických ukazovateľov aj počet turistov prichádzajúcich do mesta, pričom sa predĺži aj ich priemerný pobyt.