Prejsť na obsah

Nadstavba, prístavba a stavebné úpravy DFN, Trieda SNP č. 1, Košice

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie vydal  v zisťovacom konaní rozhodnutie č. OU-KE-OSZP3-2023/004982-022 zo dňa 18.04.2023,  že navrhovaná činnosť  „Nadstavba, prístavba a stavebné úpravy DFN, Trieda SNP č. 1, Košice“  sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA.