Nájdený psík na ulici Jedlíkova

Deň a čas odchytu: 13.1.2020, 16.40 hod.

Miesto odchytu zvieraťa: Jedlíkova 7

Druh, prípadne rasa zvieraťa: pes, nezistené

Pokiaľ je známe aj povaha zvieraťa:

Miesto a adresa umiestnenia zvieraťa, tel. číslo: TD s.r.o., karanténna stanica Bidovce 342

Deň premiestnenia zvieraťa: 20.1.2020

Miesto a adresa premiestnenia zvieraťa: umiestnený v náhradnej starostlivosti, zatiaľ na skúšku