Nájdený psík na ulici Jegorovovo námestie

Deň a čas odchytu: 5.2.2020, 17.40 hod.

Miesto odchytu zvieraťa: Jegorovovo námestie 1

Druh, prípadne rasa zvieraťa: pes, nezistené

Pokiaľ je známe aj povaha zvieraťa:

Miesto a adresa umiestnenia zvieraťa, tel. číslo: TD s.r.o., karanténna stanica Bidovce 342

 

5.2.2020 vrátený majiteľovi