Nájdený psík na ulici Južná trieda

Deň a čas odchytu:  28. 11. 2019, 08:20 h

Miesto odchytu zvieraťa: ulica Južná trieda č. 64

Druh, prípadne rasa zvieraťa: pes, váha cca 4,6 kg

Povaha zvieraťa:

Miesto a adresu umiestnenia zvieraťa, tel. číslo: TD, s.r.o. prevádzka karanténnej stanice Bidovce 342

 

Deň premiestnenia zvieraťa: 11.12.2019

Miesto a adresa premiestnenia zvieraťa: Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov, Haniska, +421 907 441 447