Nájdený psík na ulici Kavečianska cesta

Deň a čas odchytu: 26.1.2020, 12.00 hod.

Miesto odchytu zvieraťa: Kavečianska cesta, vyhliadková veža

Druh, prípadne rasa zvieraťa: pes, nezistené

Pokiaľ je známe aj povaha zvieraťa:

Miesto a adresa umiestnenia zvieraťa, tel. číslo: TD s.r.o., karanténna stanica Bidovce 342

 

26.1.2020 vrátený majiteľovi