Nájdený psík na ulici Komenského

Deň a čas odchytu: 26.1.2020, 11.10 hod.

Miesto odchytu zvieraťa: Komenského 37/A

Druh, prípadne rasa zvieraťa: pes, nezistené

Pokiaľ je známe aj povaha zvieraťa:

Miesto a adresa umiestnenia zvieraťa, tel. číslo: TD s.r.o., karanténna stanica Bidovce 342

Deň premiestnenia zvieraťa: 26.1.2020

Miesto a adresa premiestnenia zvieraťa: Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov, Haniska, +421 907 441 447