Nájdený psík na ulici Kvetná

Deň a čas odchytu: 25.1.2020, 01.15 hod.

Miesto odchytu zvieraťa: Kvetná

Druh, prípadne rasa zvieraťa: pes, nezistené

Pokiaľ je známe aj povaha zvieraťa:

Miesto a adresa umiestnenia zvieraťa, tel. číslo: TD s.r.o., karanténna stanica Bidovce 342

 

25.1.2020 vrátený majiteľovi