Nájdený psík na ulici Stará sečovská cesta

Deň a čas odchytu: 8.2.2020, 23.35 hod.

Miesto odchytu zvieraťa: Stará sečovská cesta

Druh, prípadne rasa zvieraťa: sučka

Pokiaľ je známe aj povaha zvieraťa:

Miesto a adresa umiestnenia zvieraťa, tel. číslo: TD s.r.o., karanténna stanica Bidovce 342


22.02.2020 umiestnená v náhradnej starostlivosti.