Nájdený psík na ulici Straková

Deň a čas odchytu:  27. 11. 2019, 18:30 h

Miesto odchytu zvieraťa: ulica Straková 6

Druh, prípadne rasa zvieraťa: hmotnosť 20 kg, modrý obojok

Povaha zvieraťa:

Miesto a adresa umiestnenia zvieraťa, tel. číslo: TD, s.r.o. prevádzka karanténnej stanice Bidovce 342.

28.11.2019 vrátený majiteľovi