Nájdený psík na ulici Trieda SNP

Deň a čas odchytu: 26.2.2020, 8.00 hod.

Miesto odchytu zvieraťa: Trieda SNP 48/A, Magistrát mesta Košice

Druh, prípadne rasa zvieraťa: pes, nezistené

Pokiaľ je známe aj povaha zvieraťa:

Miesto a adresa umiestnenia zvieraťa, tel. číslo: TD s.r.o., karanténna stanica Bidovce 342

 

26.2.2020 vrátený majiteľovi