Nájdený psík na ulici Trolejbusová

Deň a čas odchytu: 5.2.2020, 16.55 hod.

Miesto odchytu zvieraťa: Trolejbusová, HM Tesco

Druh, prípadne rasa zvieraťa: pes, nezistené

Pokiaľ je známe aj povaha zvieraťa:

Miesto a adresa umiestnenia zvieraťa, tel. číslo: TD s.r.o., karanténna stanica Bidovce 342

 

5.2.2020 vrátený majiteľovi