Nájdený psík na ulici Železiarenská

Deň a čas odchytu: 10.2.2020, 12.30 hod.

Miesto odchytu zvieraťa: Železiarenská 7

Druh, prípadne rasa zvieraťa: sučka, neznáme

Pokiaľ je známe aj povaha zvieraťa:

Miesto a adresa umiestnenia zvieraťa, tel. číslo: TD s.r.o., karanténna stanica Bidovce 342

 

Deň premiestnenia zvieraťa: 27.2.2020

Miesto a adresa premiestnenia zvieraťa: Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov, Haniska, +421 907 441 447