Prejsť na obsah

Návrh na nové VZN, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu zóny Košice – Šaca, IBV Kaštieľ

Návrh na nové VZN je uložený v prílohe.

Zverejnené na pripomienkovanie: 27.05. 2022

Vaše pripomienky k návrhu môžete poslať do 06. 06. 2022 na email pavol.zatko@kosice.sk