Prejsť na obsah

Návrh na nové VZN, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán zóny IBV ulica Ku mlynu, Košice – Šaca“