Prejsť na obsah

Návrh na nové VZN, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán zóny Košice, obytná zóna - Domino II"

Návrh na nové VZN je uložený v prílohe.

Zverejnené na pripomienkovanie: 19.08.2022

Vaše pripomienky k návrhu môžete poslať do 30. 08. 2022 na email kristina.horvatova@kosice.sk