Prejsť na obsah

Návrh na nové VZN, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán zóny Košice, Obytná zóna Poľov - Pažiť“