Prejsť na obsah

Návrh na nové VZN, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán zóny Košice – Tlačiarne" /február 2023/

Návrh na nové VZN je uložený v prílohe

Zverejnené na pripomienkovanie: 24.02.2023 

Vaše pripomienky k návrhu môžete poslať do 06.03.2023 na email kristina.horvatova@kosice.sk