Návrh na nové VZN o podmienkach predaja na trhovisku pred Verejným cintorínom mesta Košice

Návrh na nové VZN je uložený v prílohe

Zverejnené na pripomienkovanie: 09.06.2021

Vaše pripomienky k navrhovanému zneniu VZN je možné zasielať do 20.06.2021 na email eva.ritokova@kosice.sk   

Prílohy