Návrh na nové VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na príležitostných trhoch a ambulantného predaja na území mesta Košice

Návrh na nové VZN je uložený v prílohe

Zverejnené na pripomienkovanie: 14.04.2021

Vaše pripomienky k navrhovanému zneniu VZN je možné zasielať do 24.04.2021 na email eva.ritokova@kosice.sk 

Prílohy