Návrh na nové VZN o poskytovaní sociálnych služieb v pôsobnosti územnej samosprávy mesta Košice a určovaní úhrad za ich poskytovanie

Návrh na nové VZN o poskytovaní sociálnych služieb v pôsobnosti územnej samosprávy mesta Košice a určovaní úhrad za ich poskytovanie je uložený v prílohe
 
 
Zverejnené na pripomienkovanie: 30.08.2019
 
Vaše pripomienky k navrhu môžete poslať do 09.09.2019 na email eva.dudova@kosice.sk alebo socialne@kosice.sk

Prílohy