Prejsť na obsah

Návrh na nové VZN o regulácii niektorých hazardných hier - aktualizovaný návrh

Návrh na nové VZN je uložený v prílohe.

Zverejnené na pripomienkovanie: 1. 12. 2021

Vaše pripomienky k návrhu môžete poslať do 12. 12. 2021 na email stanislav.takac@kosice.sk 

Poznámka: pôvodný návrh nového VZN bol predložený na pripomienkovanie dňa 26. 11. 2021; vzhľadom na nutnosť dodržania osobitných podmienok (oznamovacia povinnosť podľa § 79 ods. 7 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách), ako aj malú aktualizáciu v obsahu (zmena účinnosti) sa návrh VZN zverejňuje opätovne na pripomienkovanie verejnosťou.

Prílohy