Prejsť na obsah

Návrh na nové VZN o regulácii niektorých hazardných hier - aktualizovaný návrh

Návrh na nové VZN je uložený v prílohe.

Zverejnené na pripomienkovanie: 1. 3. 2022

Vaše pripomienky k návrhu môžete poslať do 11. 3. 2022 na email stanislav.takac@kosice.sk 

Poznámka: predchádzajúci návrh VZN bol predložený na pripomienkovanie dňa 1. 12. 2021; vzhľadom na prerušenie rokovania o návrhu VZN (uznesením mestského zastupiteľstva č. 833 zo dňa 16. 12. 2021) a následnú komunikáciu medzi mestom Košice a Úradom pre reguláciu hazardných hier došlo k zveseniu predchádzajúceho návrhu VZN z úradnej tabule dňa 1. 2. 2022. Preto sa opätovne zverejňuje návrh nového VZN, pričom medzitým došlo aj k aktualizácii obsahu VZN.

Prílohy