Návrh na nové VZN o zmene hranice medzi mestskou časťou Košice – Krásna a mestskou časťou Košice – Nad jazerom v lokalite na Čechovovej ulici

Návrh na nové VZN je uložený v prílohe

Zverejnené na pripomienkovanie: 09.06.2021

Vaše pripomienky k navrhovanému zneniu VZN je možné zasielať do 20.06.2021 na email andrea.ivanocova@kosice.sk    

Prílohy