Návrh na nové VZN - Prevázkový poriadok pohrebiska Verejný cintorín v Košiciach

Návrh na nové VZN Prevázkový poriadok pohrebiska Verejný cintorín v Košiciach je uložený v prílohe
 
 
Zverejnené na pripomienkovanie: 28.08.2019
 
Vaše pripomienky k navrhovaným zmenám môžete poslať do 07.09.2019 na email eva.ritokova@kosice.sk 

Prílohy