Návrh na nové VZN - Určenie ďalších výstrojných súčiastok pre príslušníkov Mestskej polície mesta Košice

Návrh na nové VZN Určenie ďalších výstrojných súčiastok pre príslušníkov Mestskej polície mesta Košice je uložený v prílohe. 
 
 
 
Zverejnené na pripomienkovanie: 05.06.2020
 
Vaše pripomienky k návrhu môžete poslať do 16.06.2020 na email pavol.proks@kosice.sk 

Prílohy