Návrh na nové VZN - Určenie názvu ulice „Ulica Záhrada Bernátovce“