Prejsť na obsah

Návrh na zmenu VZN č. 212 o poskytovaní sociálnych služieb v pôsobnosti územnej samosprávy mesta Košice a určovaní úhrad za ich poskytovanie /november 2022/