Prejsť na obsah

Návrh na zmenu VZN č. 230 Určenie názvu ulíc Lorinčícka ulica, Slnečnicová ulica, Maková ulica, Limbová ulica, Studničná ulica, Karmelitánska ulica, Grófska ulica, Ochotnícka ulica, Ulica Pod Čapášom, Hájska ulica, Ulica Pod lesom, Ulica Breziny, Dulová ulica a križovatky Križovatka Furmanec

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č. 230
Určenie názvu ulíc Lorinčícka ulica, Slnečnicová ulica, Maková ulica, Limbová ulica, Studničná ulica, Karmelitánska ulica, Grófska ulica, Ochotnícka ulica, Ulica Pod Čapášom, Hájska ulica, Ulica Pod lesom, Ulica Breziny, Dulová ulica a križovatky Križovatka Furmanec

Návrh na zmenu VZN je uložený v prílohe

Zverejnené na pripomienkovanie: 19.08.2022 

Vaše pripomienky k návrhu môžete poslať do 30.08.2022 na email eva.ritokova@kosice.sk