Prejsť na obsah

Návrh na zmenu VZN č. 39, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice /august 2022/

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č. 39,
ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice

Návrh na zmenu VZN je uložený v prílohách

Zverejnené na pripomienkovanie: 19.08.2022 

Vaše pripomienky k navrhovanému zneniu zmeny VZN je možné zasielať do 30.08.2022 na email petronela.kiralyova@kosice.sk 

Prílohy

1. PDF 198,33 KB Návrh na zmenu VZN č. 39
2. ZIP 25,19 MB ÚPN HSA ZaD č. 19/2021 - Záväzná časť a Schéma záväznej časti (textová časť)
3. ZIP 34,54 MB ÚPN HSA ZaD č. 19/2021 - Grafická časť Komplexný urban. návrh, vodné hospodárstvo, zásobovanie teplom, plynom a el. energiou, doprava