Prejsť na obsah

Návrh na zmenu VZN č. 39, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice /november 2022/

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č. 39,
ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice

Návrh na zmenu VZN je uložený v prílohách

Zverejnené na pripomienkovanie: 30.11.2022 

Vaše pripomienky k návrhu môžete poslať do 10.12.2022 na email pavol.zatko@kosice.sk