Prejsť na obsah

Návrh nové VZN o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva