Prejsť na obsah

Návrh nové VZN o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia na území mesta Košice