Netradične tradičná Veľká noc

Netradične tradičná Veľká noc

Obdobie pred Veľkou nocou býva v dnešnej dobe hektické plné príprav, upratovania,
nákupov, varenia a pečenia, avšak deti, učiteľky a rodičia z materskej školy Juhoslovanská 4
v Košiciach mali v tomto období možnosť pocítiť čaro krásnej slovenskej tradície vďaka
projektu ERASMUS plus.

„Ako oslavujeme Veľkú noc na Slovensku" je názov aktivity, ktorá
mala niekoľko častí:
V dňoch 15. – 17. marca 2016 sa deti troch starších tried postupne zúčastnili exkurzie
v dielňach tradičných remesiel v Ústredí ľudovej a umeleckej výroby v Košiciach.Pani
riaditeľka a lektori sa trpezlivo venovali deťom v každej remeselnej dielni. Ukázali im tkanie
na krosnách, prácu s prírodninami: drevom, prútím, šúpolím, šachorom, ovčím rúnom a tiež
techniky a nástroje drotárstva, paličkovania, maľovania na sklo a výroby kraslíc. Hoci deti
modelujú takmer každý deň, prvýkrát videli ako na hrnčiarskom kruhu vyrastie miska, hrnček
alebo váza, ako sa hlina v peci zmení na keramiku a aké nádherné veci sa skrývajú na
policiach v hrnčiarskej dielni. Nezabudnuteľný zážitok majú deti a pani učiteľky z výstavy
ľudových krojov a odevných doplnkov, v ktorej sme videli aj súčasné návrhy odevov
s ľudovými prvkami.

V pondelok 21. marca 2016 prijali zamestnanci ÚĽUVu naše pozvanie a priniesli k nám do
materskej školy rôzne materiály, ktoré deti bežne nepoužívajú: ovčiu vlnu, šachor a prútie.
Vytvorili sme päť stanovíšť, kde rodičia s deťmi pod vedením lektorov zdobili vajíčka, plietli
korbáče, lepili vlnu na ovečku z kartónu, vyrábali a obliekali „Morenu" zo šachoru. Mladšie
deti zatiaľ spolu s rodičmi vyrábali zajačikov a kuriatka z farebného papiera.

V utorok 22. marca 2016 sme spolu s deťmi obdivovali putovnú veľkonočnú pohľadnicu od
našich projektových partnerských škôl. Keď ju deti v Shumene (Bulharsko) vymysleli a
vytvorili, poslali ju do Neapolu (Taliansko), odtiaľ cestovala do Vedene (Francúzsko), ďalej
do Livingstonu (Škótsko) a konečne dorazila k nám na Slovensko do Košíc. Napísali sme do
nej o našich veľkonočných zvykoch, nalepili sme naše výrobky z tvorivých dielní – Morenu,
kuriatko, zajka, ovečku a veľké maľované vajíčko z papiera. Pridali sme aj obrázok šibačky,
lebo korbáč sa do pohľadnice nezmestil. Pohľadnicu sme poslali do poslednej projektovej
školy v Kraczkowej (Poľsko).
Táto Veľká noc sa pre nás v materskej škole Juhoslovanská 4 v Košiciach začala prekrásnymi
zážitkami, novými skúsenosťami a priateľstvom so skvelými ľuďmi, ktorí našim deťom
ukázali čaro tradičných remesiel a krásu dnes už netradičných prírodných materiálov.
Autor Ing. Marcela Šterbáková