Prejsť na obsah

O novele zákona o meste Košice bude zastupiteľstvo ešte rokovať v decembri

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Košiciach pokračovali v prerušenom XIX. rokovaní rozpravou o návrhu novely zákona o meste Košice. Na jej príprave pracovala zhruba rok komisia ustanovená primátorom. V rozsiahlej diskusii zaznelo najviac výhrad od zástupcov historických obcí, ktoré sú dnes tzv. malými mestskými časťami. Namiestali proti navrhovanému mechanizmu zrušovania mestských častí. Po hlasovaní mestského zastupiteľstva o zrušení niektorej mestskej časti by jej obyvatelia mali v referende vyjadriť svoj nesúhlas s takýmto rozhodnutím. Ak ho nevyjadria, resp. referendum nebude úspešné, mestská časť zanikne. Poslanci sa obávajú, že prípadné referendá by mali nízku účasť. Viacerí diskutujúci sa prikláňajú k návrhu, aby počet mestských častí určil taxatívne zákon, tak ako je to doteraz. Zástupcovia malých mestských častí sa obávajú aj toho, že nebudú mať žiadne zastúpenie v mestskom parlamente a hlas ich obyvateľov sa bude len ťažko presadzovať. Nesúhlasili ani s konštatovaním, že malé mestské časti majú finančne náročnú réžiu, naopak, na konkrétnych číslach demonštrovali, že pracujú s minimálnym počtom pracovníkov a s nízkymi rozpočtami. Ústavný právnik Ladislav Orosz, ktorý bol odborným garantom pri príprave novely zákona označil obavy starostov ako legitímne. Návrh novely zákona o Košiciach má však podľa neho dostatok demokratických mechanizmov, aby sa nerozhodovalo svojvoľne. Zmysel návrhu je v tom, aby sa o počte mestských častí nerozhodovalo v NR SR, ale aby zodpovedné za to, ako bude vyzerať organizácia mesta v budúcnosti, bolo mestské zastupiteľstvo. Pripomienky z diskusie budú zapracované do návrhu novely zákona a opäť predložené na ďalšie rokovanie MZ v decembri.

Poslanci schválili aj odpredaje voľných bytov na Postupimskej a Adlerovej uliciverejnou dražbou. V prípade dvojizbového bytu na Postupimskej ulici s vyvolávacou cenou 500 tisíc korún, v prípade ôsmich dvojizbových bytov na Adlerovej ulici za vyvolávaciu cenu 630 a 680 tisíc korún.