Prejsť na obsah

Obchodná verejná súťaž na výber najvhodnejšieho návrhu na prenájom areálu bývalej základnej školy na Petzvalovej 4 v Košiciach