Prejsť na obsah

Obchodná verejná súťaž pre výber prevádzkovateľa objektu „bývalý HOTEL EURÓPA v Košiciach“

Vypisovateľ súťaže je MESTO KOŠICE v zastúpení spoločnosti Správa majetku mesta Košice s.r.o. so sídlom na Hlavnej 68 v Košiciach, ktorá

v y p i s u j e   k u   d ň u   9.5.2007

obchodnú verejnú súťaž na predloženie návrhu zmluvy pre prevádzkovanie objektu na Protifašistických bojovníkov č. súpisné 838 v Košiciach s investovaním do stavebnej a technologickej časti. Súťaž sa vypisuje v súlade so Zákonom FZ č. 513/ 91 Zb. Obchodného zákonníka (časť tretia, hlava I., diel III., oddiel 3 v zmysle § 281 a § 288).


Súťažné podmienky sa nachádzajú v priloženom súbore
Prílohy

1. RTF 443,87 KB Príloha Súťažné podmienky pre obchodnú verejnú súťaž