Prejsť na obsah

Občianske združenie Žabky na prameni hľadá vysielací kanál

Česká spoločnosť JUNIOR MEDIA SOCIETY oslovila za účelom spolupráce košické občianske združenie Žabky na prameni. Cieľom spoločného projektu je lepšie ukotvenie a rozvoj mediálnej výchovy na Slovensku. Združenie má ambíciu dostať mediálnu výchovu a jej obsah do povedomia verejnosti a naučiť deti, ako pracujú médiá pri príprave príspevkov.
Pod taktovkou spoločnosti JUNIOR MEDIA SOCIETY vznikla táto myšlienka už v minulosti. V Detskej bedne deti a mládež do 26 rokov samostatne tvoria vlastné relácie. Pracujú s kamerou, režírujú, strihajú, moderujú a tvoria dramaturgiu jednotlivých programov.
V súčasnosti má Detská bedna v Českej republike 15 redakcií. Na Slovensku sa tento projekt len rozbieha. Občianske združenie Žabky na prameni ešte stále oslovuje základné školy s cieľom získať pre realizáciu tohto dlhodobého projektu talentovaných žiakov. Podľa predpokladov bude košické štúdio vysielať program vo všetkých zmluvných káblových spoločnostiach v Českej republike a tiež na svojej internetovej stránke www.zabky.sk. Rokovania o možnosti prezentácie projektu prebiehajú s firmou Antik a TV Naša.
Projekt Detská bedna je tvorený na báze dobrovoľnosti, jeho koordinátori a účastníci pracujú bez nároku na finančné ohodnotenie. Popri mzdových nákladoch však občianskemu združeniu vznikajú napríklad náklady súvisiace s technickým vybavením redakcií či cestovné náklady. Mesto Košice v minulom roku občianske združenie finančne podporilo. No z dôvodu, že aj mesto má obmedzené finančné možnosti, obracia sa v mene občianskeho združenia Žabky na prameni so žiadosťou o finančné príspevky, potrebné na jej činnosť, na širokú verejnosť.
Kontaktná osoba: Jana Gregová, Na kope 16, Košice
Číslo účtu OZ: 2621711111/1100