Prejsť na obsah

Obmedzenia dopravy počas rekonštrukcie na Národnej triede a Toryskej ulici

Ukladanie nového krytu vozovky na Národnej triede a Toryskej ulici bude dôvodom obmedzenia dopravy, na ktoré Útvar správy komunikácií mesta Košice upozorňuje všetkých vodičov.

Od 25. júla do 5. augusta sa budú vykonávať práce na Národnej triede v úseku od OC Beta po OC mier, vrátane križovatky Hlinkova - Národná trieda. Počas prác na križovatke bude doprava presmerovaná cez Vodárenskú ulicu. Doprava na štvorprúdovej komunikácii bude zúžená do jedného jazdného pruhu v každom smere.
Od 25. júla do 3. augusta sa budú práce vykonávať aj na Toryskej ulici v úseku Trieda SNP - Popradská ulica. Počas prác na uložení asfaltového krytu bude doprava na štvorprúdovej komunikácii zúžená do jedného jazdného pruhu v každom smere. Počas opravy križovatky Trieda SNP - Toryská bude doprava presmerovaná cez Ružínsku a Laboreckú ulicu.

Počas obmedzenia dopravy bude vylúčená trolejbusová doprava, nahradia ju autobusy. Obmedzenie a obchádzkové trasy budú vyznačené zvislým dopravným značením. Žiadame vodičov, aby rešpektovali zvislé dopravné značenie, ako aj pokyny dozoru realizátorov stavby priamo na miestach súvislých opráv na Národnej triede a Toryskej ulici.