Prejsť na obsah

Obytný súbor „POVRAZY“ – 1. etapa

Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 26.11.2021  mu bolo ako dotknutej obci doručené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti:

„Obytný súbor „POVRAZY“ – 1. etapa.“  

Navrhovateľ CASSOVIA Development, s.r.o., Krmanova 14,, 040 01 Košice, v zastúpení ENTO, spol. s.r.o. Košice predložil   Ministerstvu životného prostredia SR, sekcii posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oznámenie o zmene predmetnej navrhovanej činnosti.