Prejsť na obsah

Ocenenie The School Incentive Award v medzinárodnej súťaži esejí v anglickom jazyku

ZŠ Bernolákova 16, Košice sa už tretí rok zapája do medzinárodnej súťaže esejí v anglickom jazyku. Žiaci písali eseje na tému: "Mladí ľudia sa podieľajú na budovaní celosvetového mieru".

Súťaž každoročne organizuje Japonská nadácia The Goi Peace Foundation pod záštitou ministra školstva, kultúry, športu, vedy a techniky Japonska.

Súťaže sa zúčastnilo 168 krajín s počtom 20 674 esejí od žiakov základných, stredných a vysokých škôl. V tejto súťaži sme získali čestné ocenenie The School Incentive Award ako jediná základná škola zo Slovenska.

Našim bývalým žiakom Šimonovi Albrechtovi, Soni Kramárovej a Tiffany Keslerovej z IX.A triedy  ďakujeme za reprezentáciu  školy  a poďakovanie patri aj  pani učiteľke Mgr. Gabriele Maščákovej, ktorá ich na túto súťaž pripravovala.