Prejsť na obsah

Odpredaj hnuteľného majetku

Ponuka  na odpredaj  hnuteľného  majetku  mesta:

1)  značka              :  Škoda Favorit 135 LX

     rok výroby       :  1993

      počet km          :  295 628 km

2)  značka              :  LIAZ   CAK   8

     rok výroby        :  1986

     počet km           :  147 850 km

3)  značka              :  AVIA  A 30N  SJA, skriňa

     rok výroby        :  1983

     počet km           :   311 200 km

4)  značka              :  Škoda Felicia Up 1.3 LX  2 dv.

     rok výroby        :  1992

     počet km           :   317 250 km

        V prípade záujmu  o odkúpenie  hnuteľného  majetku mesta,  žiadame  zaslať  písomnú žiadosť na Magistrát mesta Košice, oddelenie správy majetku, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice najneskôr do 6. 3. 2007.  

Kontakt:   Kunca, č.t.:  6 419 108, mail: kunca@kosice.sk