Prejsť na obsah

Oznam DPMK o dočasnej zmene autobusovej linky č. 20

Kvôli stavebným prácam v križovatke Ul. sv. Ladislava – Mliečna ul. – Agátová ul. v Košickej Novej Vsi dôjde v premávke autobusovej linky MHD č. 20 k týmto dočasným zmenám:

V stredu 2. 11. 2005  bude linka dočasne premávať obojsmerne po Ul. sv. Ladislava. Zastávky „Cintorín“ a „Detský domov“ budú dočasne zrušené. V zastávke „Materská škola“ bude dočasne zriadené stanovište aj v smere do centra mesta.

Vo štvrtok 3. 11. 2005 bude linka dočasne premávať obojsmerne po Mliečnej ulici. Zastávka „Materská škola“ bude dočasne zrušená. V zastávkach „Cintorín“ a „Detský domov“ budú dočasne zriadené stanovištia aj v smere z centra mesta.


DPMK