Prejsť na obsah

Oznam DPMK o vylúčení električkovej dopravy

Od utorka 15. 11. 2005 cca do nedele 4. 12. 2005 dôjde k rekonštrukcii električkovej trate v úseku medzi oblúkom pri Východoslovenskej energetike a peším priechodom cez električkovú trať pri krytej plavárni.

Z uvedeného dôvodu bude:
a) z úseku Železničná stanica – Námestie osloboditeľov vylúčená električková doprava;
b) zakázané ľavé odbočenie cestnej dopravy od Štefánikovej ul. k železničnej stanici (bude ho však možné vykonať po obchádzkovej trase ... " Ul. Protifašistických bojovníkov " doprava " Krmanova " doľava " Puškinova " doľava " Rooseveltova " doľava " Ul. Protifašistických bojovníkov " doprava " železničná stanica " ...);
c) cestná premávka na Ul. protifašistických bojovníkov v úseku od vyššie uvedeného ľavého odbočenia po križovatku s Rooseveltovou ul. (len v danom smere) obmedzená do 1 jazdného pruhu.


Dotknuté linky MHD budú počas výluky premávať nasledovne:
1. Električkové linky č. 2 a 3 nebudú premávať.
Ako náhrada za tieto linky bude premávať dočasná električková linka č. 1 s trasou Štadión Lokomotívy – Nám. Maratónu mieru – Kuzmányho – Štúrova – Nám. osloboditeľov – Južná trieda – Sídlisko Krásna a späť (približne v rozsahu bežnej premávky linky č. 3).
V úseku Nám. osloboditeľov – železničná stanica spoje liniek č. 2 a 3 nebudú nahradené (viď bod 3).
2. Električková linka č. 5 nebude premávať ani nebude nahradená autobusmi.
Neplatí to cez nedele cca od 16. do 23. hodiny, kedy na nej budú premávať autobusy – po celej trase linky (každých 20 minút).
3. Električková linka č. 6 bude premávať po skrátenej trase Nám. Maratónu mieru – Trieda SNP – Moldavská cesta – Štúrova – Nám. osloboditeľov a späť (približne v rozsahu svojej bežnej premávky).
V úseku Nám. osloboditeľov – železničná stanica bude premávať náhradná autobusová linka „X“ (len v rozsahu premávky linky č. 6).
4. Električková linka R1 bude premávať po skrátenej trase VA USS – OC Optima – Moldavská cesta – Štúrova – Nám. osloboditeľov a späť.
V úseku Nám. osloboditeľov – železničná stanica spoje linky R1 nebudú nahradené.
K železničnej stanici však budú zachádzať všetky spoje autobusových liniek RA5 až RA8 (Dargovských hrdinov – železiarne a Sídlisko Ťahanovce – železiarne), a to v oboch smeroch.
5. Autobusové linky MHD č. 16, 22, 27 a 29 budú pri odbočovaní od Štefánikovej ulice k železničnej stanici premávať cez vyššie uvedenú obchádzkovú trasu, čiže bude dochádzať k menším meškaniam ich spojov v danom smere.

V zastávke „Železničná stanica“ budú všetky autobusové linky verejnej dopravy DPMK smerujúce na Nám. osloboditeľov (náhradná linky č. 5 a „X“, zachádzajúce linky „RA“ a aj bežné linky č. 14, 16, 21, 22, 23, 24, 25B, 28, 29, 30B a 33) zastavovať na stanovišti na úrovni stanovišťa električiek (čiže na bežnom stanovišti linky pre Tesco),

V zastávke „Nám. osloboditeľov“ budú:
a) všetky odchodové zastávkové stanovištia električiek zachované
b) náhradné autobusové linky smerujúce k železničnej stanici (č. 5 a „X“) budú zastavovať na bežnom stanovišti liniek č. 16, 21, 22, 23 a 29 v rovnakom smere (1. stanovište za križovatkou s Južnou triedou).

Pri prestupoch vyvolaných prerušením bežne priameho spojenia platí jednorazový cestovný lístok z prvého použitého dopravného prostriedku aj v druhom použitom dopravnom prostriedku, ak je aj v ňom označený (na opačnom konci lístka).


Podrobnejšie informácie sú uvedené v oznámeniach na dotknutých zastávkach.


Košice 14. 11. 2005
Dopravný podnik mesta Košice