Oznámenie o konaní verejného prerokovania strategického dokumentu