Prejsť na obsah

Oznámenie o prerokovaní overovacej štúdie Obytná zóna Košice, Girbeš

Mesto Košice, Magistrát mesta Košice oznamuje verejnosti prerokovanie overovacej štúdie Obytná zóna Košice - Girbeš,
ktorá je k nahliadnutiu na Magistráte mesta Košice, v pracovných dňoch od 8:00 hod. do 15:00 hod. a na na www.kosice.sk, sekcia územné plánovanie, záložka aktuálne oznamy.


Verejnosť môže podať písomné pripomienky k Overovacej štúdii „Obytná zóna Košice, Girbeš" do 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia na adresu:

Magistrát mesta Košice, Útvar hlavného architekta, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice