Prejsť na obsah

Oznámenie o prerokovaní zmien a doplnkov ÚPN HSA Košice

Útvar hlavného architekta mesta Košice z podnetu Magistrátu mesta Košice zabezpečuje obstarávanie zmien a doplnkov ÚPN HSA Košice - doplnku Regulatívov pre usporiadanie územia (viď prílohu vpravo hore).
Predmetom doplnku je znenie kapitoly, týkajúcej sa vymedzenia verejnoprospešných stavieb, kde sa dopĺňajú ďalšie stavby.

Verejné prerokovanie sa uskutoční
dňa 30.10.2008 o 10.00 hod.

v zasadačke č. C 103 na 1.posch., Hlavná 68.


Fyzické a právnické osoby môžu od dňa zverejnenia 23.10.2008 do 22.11.2008 uplatniť pripomienky k návrhu v písomnej forme na podateľni Magistrátu mesta Košice, na Útvare hlavného architekta alebo elektronicky na adrese uhamke@euroweb.sk

Zverejnené: 23.10.2008

Prílohy

1. RTF 16,39 KB Príloha REGULATÍVY PRE USPORIADANIE ÚZEMIA HOSPODÁRSKO – SÍDELNEJ AGLOMERÁCIE KOŠICE