Prejsť na obsah

Oznámenie o zadávaní zákazky

Predmet zákazky: ATTAC - „Dodávka a inštalácia softvéru pre elektronické informačné tabule"
Predpokladaná hodnota zákazky (bez DPH): 10 277,- €.
Lehota na predkladanie ponúk: do 28.8.2013, 13:00 h.
Ďalšie informácie v prílohách.

Prílohy

1. RTF 102,96 KB Oznámenie o zadávaní zákazky
2. RTF 87,3 KB Ponuka uchádzača