Prejsť na obsah

Oznámenie Okresného úradu Košice- verejná vyhláška

Oznámenie Okresného úradu Košice č. OU-KE-OSZP3-2022/002540 účastníkom konania o možnosti oboznámiť sa s podkladmi pre rozhodnutie vo veci, či vlastníctvo k motorovému vozidlu Toyota Avensis, EČV: KE 729KE (VIN:SB1ED56L80E042559) nadobudne štát.