Prejsť na obsah

Oznámenie pre verejnosť - Mobilné drviace zariadenie na zhodnocovanie odpadov - Rozhodnutie MŽP SR nadobudlo právoplatnosť dňa 28.06.2023